Vintage Dutch Posters

A brief look at some vintage Dutch Posters in the "Secessionist" style:

1897 Vereeniging “Amsterdam Vooruit” Internationale Tentoonstelling (Amsterdam Forward International Exhibition)

1900-25 Agentschap van de Firma E.J.F.Van Dissel en Zonen Linnenfabikanten te Eindhoven (Agency Company E.J.F. Van Dissel and Sons Linen Manufacturing in Eindhoven)

1900-25 Algemeene Groninger

1900-25 De Centrale Volksbank (The Central People's Bank)

1900-25 De Gordel van Hippolyta (The Girdle of Hippolyta)

1900-25 De Roemer (Liquer De Roemer)

1900-25 Electra Patentolie van Molenberg and Dekker (Electra Patent Oil)

1900-25 Holland-Friesland via Enkhuizen

1900-25 J.H. de Bussy Stoomdrukkerij Mercuur (Steam Printing)

1900-25 L'Etranger (The Stranger)

1900-25 Lips (Lips Safes)

1900-25 Matthes' Honig, Matthes' Fruit (Matthes Honey and Fruit)

1900-25 Ned: Ver: Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs (Beauty in Education and Teaching)

1900-25 Spoor's Mosterd (Spoor's Mustard)

1900-25 St. Cassianus

1900-25 Steunfonds voor Vacantiekolonies. Centrale Groep Bilthoven (Support Fund for Vacation Colonies. Central Group Bilthoven)

1900-25 Tentoonstelling Kind Kunst School (Children's Art School Exhibition)

1900-25 Utrechtsche Volks Universiteit (People's University of Utrecht)

1900-25 Volksuniversiteits Bibliotheek (People's University Library)

1903 Groningen Tentoonstelling van Nijverheid and Kunstindustrie (Groningen Exhibition of Industry and Art Industry) 

1903 t Koggeschip


1905-15 Adrianus van den Eelaart (Liquer Distillery)

1907 Internationale Tentoonstelling van Amsterdam (International Exhibition in Amsterdam, Machine Craft Works)

1908 Internationale Tentoonstelling voor het Koffiehuis (International Coffee House and Restaurant Exhibition)

1908 Lorenzo de Medici in Florence

1908 Opvoeding van het Kind (Education of the Child)

1909 Middenstands Tentoonstelling (Middenstands Exhibition)

1910 Marsyas of de Betooverde Bron (Marsyas or Enchanted Source)

1910 Tentoonstelling van het Werk der leden, in den Rotterdamschen Kunstkring (Exhibition of the work of the members, in the Rotterdam Chen Kunstkring)

1911 Groote Bloemententoonstelling te Boskoop (Big Flower Exhibition in Boskoop)

1911 N.V. Maatschappij tot het Vervaardigen van Kwikafsluiters Rotterdam (Society for the Production of Mercury Valves, Rotterdam)

(Norwegian language) 1911 Nederlandsk Forening for Haandwerk og Kunstindustri (Dutch Association for Craftwork and Arts)

1912 Nationale Vaktentoonstelling van het Stukadoorsbedrijf (National Trade Exhibition of Plastering Companies)

1912 Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken (Exhibition of Dordrecht and Surroundings)

1913 Entos (Exhibition of Ships Sails Work)

1913 Feest van Kleur en Klank (Feast of Colour and Sound)

1913 Hulp voor Onbehuisden (Help for the Homeless)

1913 Internationale Graphische Tentoonstelling (International Graphics Exhibition)

1913 Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 (Women's Exhibition)

1913 Tentoonstelling Gouda (Gouda Exhibition)

1913 Tentoonstelling Huis and Tuin (House and Garden Exhibition)

1916 Sint Lucas 25ste Jaarlijksche Tentoonstelling (Saint Lucas Annual Exhibition)

1917 Eere Tentoonstelling Bosboom 1817-1917 (Glory Exhibition Bosboom 1817-1917)

1917 Huisvlijt (Home Crafts)

1917 St. Franciscus Gebarenspel

1917-21 Malto Alcoholvrij (Malto Alcohol)

1918 H.J. Haverman (Honour Exhibition H.J. Haverman)

1918-19 Goethe's Faust

1919 Haagsche Winkelweek (Shop Week, The Hague)

1919 Regata (Exhibition of Advertising Graphics Works)

1919 Tentoonstelling Opvoeding v/d Jeugd (Youth Education Exhibition)

1919 Tentoonstelling van Aesthetisch Uitgevoerde Gebruiksvoorwerpen (Exhibition of Performed Aesthetic Utensils?)

1921 Kunst zij ons Doel. Tentoonstelling in de Societeit "Vereeniging" 1821-1921 (Exhibition - Art is our Aim in Society)

1921 Openlucht Voorstellingen (Outdoor Performances)

1925c De Amsterdamsche Kunstkring Voor Allen (The Amsterdam Art Society For All)

Comments