The First May Flowers, 1917


Førsta majblomman, Gøteborg 1917

Comments