Teodor Axentowicz (1859–1938)


Gazda Pająk from Nowego Żywczańskiego

Comments